FME “Patiënten met hartritmestoornis thuis slim gemonitord”

Liselotte StolkArticle

Afi is een apparaatje met verschillende sensoren dat op afstand de gezondheid van mensen met hartritmestoornissen slim en langer kan monitoren. Het apparaat wordt op het borstbeen geplakt met een sticker en kan personen tot wel 30 dagen monitoren. Mensen kunnen zo eenvoudig gemonitord worden, zonder dat zij hiervoor naar het ziekenhuis moeten. Met Afi kan het hartritme van een persoon tot 30 dagen in de gaten gehouden worden. De huidige monitoringsapparatuur kan dit slechts 24 tot 48 uur. Op deze manier kan nu sneller en beter herkend worden of iemand last heeft van ‘boezemfibrilleren’. Lees het hele artikel hier: https://www.fme.nl/patienten-met-hartritmestoornis-thuis-slim-gemonitord

Afi featured in MT Integraal [Dutch article]

Liselotte StolkArticle

Een Gat Tussen AI en de Klinische Praktijk? […]”Praxa Sense (YESDelft!, Delft, Nederland) werkt bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van Afi. Deze meet een ecg-signaal en bevat daarnaast een PPG-sensor, een bewegingssensor en temperatuurmeter. Extra metingen resulteren echter in meer variabelen die beoordeeld moeten worden. Een algoritme dat met behulp van AI naast het ECG-signaal ook deze variabelen meeneemt in AF detectie maakt dit klinisch toepasbaar voor langdurige metingen, omdat een arts of ECG-analist zelf minder handmatig moet controleren. Een nog breder algoritme dat naast ECG-, temperatuur- en PPG-data ook relevante klinische gegevens als leeftijd en BMI van de patiënt meeneemt, maakt een voorspelling door het algoritme nog patiënt-specifieker. Wanneer alle parameters voor een maand gemeten worden, is dit klinisch alleen relevant indien het automatisch geannoteerd en geanalyseerd kan worden. Een device als Afi en een achterliggend algoritme voor langdurige metingen, biedt een ondersteunende functie voor de uiteindelijke klinische diagnose.”   https://mtintegraal.nl/artikelen/1221/een-gat-tussen-ai-en-de-klinische-praktijk